Giáo dục làm thay đổi cuộc đời - Dạy Con Làm Giàu tập 11 | Clb Đọc Sách 5h sáng, ngày 14/06/2022

Description

Giáo dục làm thay đổi cuộc đời - Dạy Con Làm Giàu tập 11 | Clb Đọc Sách 5h sáng, ngày 14/06/2022

Giáo dục làm thay đổi cuộc đời - Dạy Con Làm Giàu tập 11 | Clb Đọc Sách 5h sáng, ngày 14/06/2022


Lần đầu khi nhìn thấy tiêu đề, mình nghĩ đây là cuốn sách kêu gọi con người nên sống đúng với bản thân mình. Nhưng mình mới đoán được một phần rất nhỏ. Không chỉ giới hạn quanh cách sống của con người, cuốn sách còn đi sâu và rộng hơn về những quan niệm mà từ trước tới giờ nhân loại vẫn đang tìm kiếm câu trả lời: “Tự do là gì?”, “Hạnh phúc là gì?”, “Cuộc sống có ý nghĩa gì?”.

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét