Muc đích sống là Sống Có Mục Đích - Triệu Hoàng Tình sáng lập CLB Đọc Sách 5h sáng (Chốt sách Bí mật tư duy triệu phú - T.Harv Eker)

Description

Muc đích sống là Sống Có Mục Đích - Triệu Hoàng Tình sáng lập CLB Đọc Sách 5h sáng (Chốt sách Bí mật tư duy triệu phú - T.Harv Eker)

Muc đích sống là Sống Có Mục Đích - Triệu Hoàng Tình | CLB Đọc Sách 5h sáng (Chốt sách Bí mật tư duy triệu phú - T.Harv Eker)

"Ai cũng có một cuộc sống, ai cũng làm việc cần cù, ai cũng ước mơ được thành công, nhưng không mấy ai may mắn học được cách tư duy độc đáo và tầm nhìn của những tỷ phú lừng danh đã tiết lộ trong cuốn sách giá trị này..." (Wall Street Journal)

Phần đoạn đọc sách ngày hôm nay nằm trong tư duy triệu phú thứ 4 và thứ 5.
Mục đích sống là sống có mục đích
Mục đích sống là bổ sung giá trị cho thế hệ sau.

CLB ĐỌC SÁCH 5H SÁNG đọc quyển BÍ MẬT TƯ DUY TRIỆU PHÚ - T. HARV EKER | Ngày 01/04/2022
  • CLB Đọc Sách 5h sáng. Nơi hội tụ những thành viên có thói quen dậy sớm để Làm Chủ Bình Minh và Sống Đời Xuất Chúng.
  • Tham gia free online qua Zoom hàng ngày bắt đầu từ 5h00 - 6h20.
  • Comment bên dưới để nhận mật khẩu Zoom và đưa vào nhóm.
  • Nghe các Podcast của clb tại: https://open.spotify.com/show/609NvOxzhrPpAjjajrT3JT
  • Truy cập vào Website để xem đầy đủ các video đọc sách hằng ngày của CLB: https://ClbDocSach.Affimart.com

Đăng nhận xét

Đăng nhận xét